Kvar er logikken?

Etter norsk lov er det forbode å fjerne egg frå eit ørnereir. Å ta eit befrukta ørne-egg er såleis straffbart.

Samstundes seier norsk lov ved det ikkje er straffbart å «fjerna» eit menneskefoster som er mindre enn 84 dagar gammalt. Med heimel i denne lova er over 1 million norske hender borte.

Er det underleg at ikkje alle vil vera med på dette hykleriet?

Utskrift