Perspektivløs ulvekamp av myndighetene

Man undres etter hvert hva slags land man bor i som setter på 70 politifolk til ”ulvejakt-razzia” for å stopp en del bønder o.a. som er ute for å stoppe – etter min mening – den rene galskap. Husker at jeg talte på et stormøte på Stiklestad for mange år siden. Da flommet avisene over av at det var drept en bjørn i Lierne. 18 politifolk ble utkommandert for å etterforske ”drapet”. Skulle tro det gjaldt menneskeliv, mens de menneskeliv som vi talte om – fosteret i morsliv – var fritt vilt! Lierne var ei sauebygd – nå har alle gitt opp. Slik er det over store deler av landet – og folk frykter i tillegg for barna og sine liv.

En kjent rovdyrforsker av helt andre dimensjoner enn de fanatikerne som nå herjer i norsk fauna – 1. amanuensis I. Mysterud – tidligere n.form i ”The internat. bear ass.”, fortalte meg da han gjennomførte et forskningsprosjekt i Nedre- Setesdal, at vi kunne kanskje leve med gaupe, ørn – men når ulven kommer, da ble det alvor.

Nå er den her i stadig større mengder. Hva gjør den med samfunnene våre?

Jo, med denne politikken nedvurderes menneskeverdet hos oss alle og spesielt dem som rovdyrene slippes løs på.

Den river ned eiendoms- og forvaltningsretten som endog var  - kanskje er  - Grunnlovfestet, fordi mennesket er så verdifullt at det skal ha uangripelige menneskeretter bl.a. for liv og eiendom. Når man nå forsvarer det – får man 70 politifolk på nakken.

Myndighetene vet inderlig godt – i alle fall burde de vite det – at de ulvene de forsvarer i norsk fauna har gener som i seg selv representerer faunakriminalitet. Nordisk ulv var utdødd. De man har i dag er en større og farligere ulv innvandret fra Baltikum – Russland.

I flg. Bernkonvensjonen er vi aldeles ikke forpliktet til å ha denne fremmede ulven her som ikke har vært her før.

Så gror landskapet igjen så det blir mer og mer uframkommelig i et folk som skal satse på turisme og utmarksopplevelser. Hvor er bondevettet?

Aft forteller at FN`s siste klimarapport sier verden går inn i en situasjonen hvor matproduksjonen kan synke med 20% og hver nasjon må ta større ansvar for sin egen matforsyning. Norge har en forsyning på ca. 40% og utmarka utgjør ca. 97% av Norges overflate og  har en unik beitekultur som nå raseres inkl en utmerket kjøttproduksjon som gir oss ca. 13% av vårt reneste og beste kjøtt.

Hva i alle verden er det som har grepet hjerne og hjerte hos disse biologisk orienterte og enøyde folkene? For mange år siden las jeg Basarovs barn av Kaj Skagen hvor han forteller om animalisering av menneskeånden. Er det slike ting vi er vitne til – da er det på tid å slå ring om både bønder og myndigheter og fortelle dem grundig og ettertrykkelig om hva som er sannhet, rett og bærekraft i en nasjon.

I denne sammenheng glemmer en heller ikke h. r. avd. A. Nordhus sin karakteristikk av eksperter som irriterte han i retten: ”En ekspert er en mann som ikke tar feil i den minste detalj – på sin flukt uti de store villfarelser.” Om høyrefolket har noe igjen av sin rettstenkning og konservatisme – bør de sørge for å få slutt på dette uverdige spillet mot gammel norsk rett av eiendoms- og forvaltningsrett. Når all forvaltningsrett er fjernet fra eieren av eiendommen – er eiendomsretten og maktfordelingen illusorisk. Da er det slutt på både bondedemokratiet som startet demokratiet (B. Furre) og folkestyret for oss alle.

 

Håper i alle fall at ordet fremdeles er så fritt at en tillates og svinge en lanse med mine  for denne retten.

Utskrift