Fredsprosessen er brutt sammen

Fredsprosessen mellom Israel og palestinaaraberne brøt forrige helg (30.03.2014) sammen. Ingen i Midtøsten er spesielt overrasket. Men det virker ikke som norske medier har lyst å fortelle Ola Nordmann at Kerry-prosessen er brutt sammen.


Det som nå er brutt sammen, er altså den såkalte Kerry-prosessen. Den ble startet opp og ledet av USAs utenriksminister John Kerry. (Den forrige fredsprosessen som brøt sammen, var den såkalte Anapoilis-prosessen, som ble startet opp og ledet av USAs utenriksminister Condoleeza Rice frem til presidentskiftet i 2009.)

Israel skulle etter avtalen med Kerry og Abbas ha satt fri den siste av fire puljer med straffedømte palestinaarabiske terrorist-mordere, en gest som fra Israels og USAs side hadde til formål å få Mahmoud Abbas og Selvstyremyndigheten til å svare med tilsvarende tydelige mot-innrømmelser på veien til fred. Men etter et ni måneder langt svangerskap, var det forrige helg ikke kommet noen motinnrømmelser fra Abbas og Selvstyremyndighetens side. Ikke noe som helst, annet enn kontante nei til alle anmodninger. Svangerskapets baby, viljen til varig fred, fantes i virkeligheten ikke.

Kerry prøvde da å få til en prosess-fornyelse i form av en prosess-forlengelse. Israel skulle sette fri den siste puljen og dessuten forberede frigivelse av ytterligere 400 palestinaarabiske fengselsfanger, inkludert noen arabiske fanger med israelsk statsborgerskap. Som amerikansk motytelse skulle Kerry få Obama til å benåde den spionasjedømte israeleren Jonathan Pollard (som har sitter 29 år i amerikansk fengsel for spionforbrytelser som tidligere aldri ellers er blitt straffet med mer enn fire års fengsel i USA i fredstid.)

 

Det er sannsynlig at Netanjahu-regjeringen litt motstrebende ville ha svart ja på dette tilbudet fra Kerry. Men så spilte Mahmoud Abbbas noen dager før forrige helg i hemmelighet inn på video en underskrift-seremoni på 15 søknader til FN om forskjellige typer medlemsskap for en palestinaarabisk stat. Videoen ble sendt offentlig på palestinaarabisk TV på tirsdag (01.04.2014), dvs to dager etter den siste avtalte fange-frigivelsen.

Utskrift