Guds ånd og tidsånden

Fleire og fleire er vorte merksame på det danske tidsskiftet "Nyt Liv" etter at Mikkel Vigilius tok over som redaktør for ei tid attende. I det siste nummeret har han ein sjeldan grundig artikkel der han viser korleis satanisk innviing vert meir og meir aktuelt innanfor kulturlivet for å oppnå suksess, men også korleis heile tidsånda vert fanga av dei djevelske kreftene. Les den rystande og tankevekkjande. Artikkelen har tittelen "Djevelens ånd og tidens ånd". Les her!

 

Utskrift