• Heimeside
  • 2013
  • Vurdering av kristen sang og musikk i lys av Bibelen

Vurdering av kristen sang og musikk i lys av Bibelen

Under Sommersamlingen til Lekmannsmisjonen på Bibelskolen på Fossnes i midten av juli hadde rektor Per Bergene Holm  2 svært aktuelle timer der han tok for seg temaet: «Vurdering av kristen sang og musikk i lys av Bibelen». Det var en gjennomgang av sang og musikken slik vi møter den i Bibelen, men også en vurdering av en del aktuell kristen sang og musikk som i dag møter den på i kirker og bedehus, på kretsmøter og sommersamlinger. De aktuelle talene finner du her ... 

Utskrift