Den skjulte krisa i Kristen-Norge

Som kristne er vi ofte opptekne med den avkristninga som skjer i landet vårt, og vi omtalar det gjerne som ei krise for folket vårt. Det er korrekt, men for kristenfolket er det ei enda større krise, og det er den krisa Kristen-Noreg sjølv er i. Det er ei krise som er lite erkjent, og som ein difor gjer lite for å møta. Det er dessutan ei krise som vi er nokså involverte i på det personlege planet, og som det difor er lett å skuva frå seg. Så lenge vi ikkje erkjenner at vi sjølve er del av problemet, vil det heller ikkje verta gjort noko med det – og resultatet er i ferd med å verta svært dramatisk. Les meir  i artiklane under:

  1. Den skjulte krisa i Kristen-Noreg
  2. Krisa i Kristen-Noreg og fritidskulturen
  3. Krisa i Kristen-Noreg og innhaldet i forkynninga
  4. Krisa i Kristen-Noreg og menneskeleg visdom

Utskrift