Mediastorm kring Kvitsund Gymnas

Det har vore sterke reaksjonar i media siste dagane kring Kvitsund Gymnas og eit hefte i etikk som lektor Eivind Gjerde har skrive. Ein elev har sendt ein klage til fylkesmannen gjeldande heftet, og dette er grunnlaget for oppslaget i media der ulike personar har vorte intervjua. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen(SV) har også bedt om å få tilsendt hefte for gjennomlesing. For at den enkelte sjøl kan få sjå kva som står i heftet er det no frigitt og du kan lese det her:

(Klikk her for å lese etikkheftet til Eivind Gjerde.)

Utskrift