Frels de som hentes til døden!

Livredderne, med Per Kørner i spissen, stilte i dag opp på Kvinneklinikken ved Haukeland sykehus i Bergen. Demonstrasjonen ble slått stort opp på Bergens Tidende sine websider, og mange har i dag lest at fosterdrap er det samme som å ta liv av et menneske som deg og meg. Likevel er det ikke politisk korrekt å hevde dette i Norge dag, og de profane medier prøver på alle vis å tie dette temaet ihjel. I dag ble det også meldt i media at to australske leger mente at «Det var greit å drepe nyfødte», da de ikke var fullverdige mennesker. De mente det ikke var verre enn å ta livet av et foster. Les oppslaget i VL i dag Det var modig gjort av BT å slå saken opp, og måtte Gud gi at mange leste deres himmelske budskap.  Les oppslaget i BT her

Utskrift