• Heimeside
  • 2012
  • Sommarmøter i Steinsdalen Bedehus med Kristian Fagerli