• Heimeside
  • 2012
  • Lydopptak frå 1. mai møta på Jæren med Mikke Vigilius og Jan Bygstad

Lydopptak frå 1. mai møta på Jæren med Mikke Vigilius og Jan Bygstad

Då er det lagt ut taler som er tekne opp i høve 1. mai møta på Jæren denne våren. Det var Mikkel Vigilius og Jan Bygstad som var med som talarar. Vigilius talte mellom anna over eit svært tidsaktuelt emne «Lovløshetens hemmelighet - situasjonen i Norden», og i tillegg over emna «Flukt fra Gud», «Rik i Gud» og «Den oppsøkende Gud». Jan Bygstad talte «Herren døder - og gjør levende», «Den store hvite flokk» og over eit svært aktuelt emne «Den tolerante og trøstende kirke». Du finn talene på SteinsdalenBedehus.no

Utskrift