Hyrdekallet - i Bibelsk og aktuelt perspektiv

Vi lever under en innflytelsesrik tid - den innflytelse som blir kalt "tidsånden". I Ef.2,1 ff. er det tale om "den ånd som er virksom i vantroens barn." Det er høvdingen over luftens makter, Satan, som en Ånd kommer fra. Djevelen skaper "tidsånd" og "innflytelse". Kjennetegnet på denne ånd er ensretting. Den fører bort fra Ordet og bort fra Bibelens Jesus. Djevelen har bruk for dem som lærer og forkynner et budskap som ligger nær opp til sannheten. Det hører ut som sannhet, uten å være det. Derfor blir mange forført. Typisk for tiden er også mangel på stillhet. Les mer ...

Utskrift