Romersk-katolsk og luthersk tro

I luthersk tenkning innebærer slagordet «Skriften alene» ikke en avvisning av all tradisjon i kirken, men betyr at tradisjonen er underlagt Skriften som øverste autoritet og derfor må bøye seg for Skriften som kritisk instans. … Luther ble stadig imøtegått med ordene «Kirken sier, kirken sier ... » Til dette svarte han «Skriften sier!» For det er kirken som må bøye seg for Skriften, ikke omvendt. Derfor tar luthersk teologi med takknemlighet imot den tradisjon som er i overensstemmelse med Skriften, i frihet. Men forkaster enhver tradisjon som er i strid med Skriften…. Les mer …

Utskrift