Unge Røster i Namsos med ny CD

Lørdag 17. november var det endelig duket for CD-slipp på bedehuset i Fossbrenna i Namsos. Store og små har ventet i spenning på denne utgivelsen. 60 barn i alderen 4-14 år er med i Unge Røster-koret og synger om Jesus.

Det er ikke første gang at Unge Røster på Misjonssenteret gir ut CD. To ganger tidligere har de gitt ut CD: ”Fortell meg mer om Jesus” ble første utgivelse i 2000 og i 2005 kom den andre CD-en: ”Ingen er som Jesus”. Nå er altså tredje CD tilgjengelig. ”Jesus er veien til himmelen” er tittelen på denne utgivelsen.

Dirigenten

Dirigent på denne utgivelsen er som på de to første Berte Hegge. Hun startet Unge Røster-koret i 1985 og er nå inne i sitt 28. år som dirigent. Berte opplevde å få et kall fra Gud om å starte barnekor. Denne nøden som ble lagt på henne har vært drivkraften bak hennes arbeid. Det å se gleden barna har over å synge om Jesus gir også veldig mye inspirasjon.

Medhjelpere

Berte legger ikke skjul på at det har vært krevende å holde styr på så mange barn, men etter hvert som koret har blitt større har noen av foreldrene trådt til som medhjelpere. Blant annet har Miriam Bø vært med som gjestesolist og assistent de siste årene. Miriam er for øvrig, sammen med nåværende pianist Andreas Brattgjerd, to av de første som var med i koret da de var små.

Berte har alltid sørget for å ha en pianist til koret. Det har blitt en del pianister opp gjennom årene. Mange av dem har vært unge. Flyttet pianisten, skaffet hun en ny.

Innhold og glede

En veldig viktig og tidkrevende del av arbeidet har vært å plukke ut sanger. Det avgjørende for valget av sanger som brukes, er innholdet. Paulus skriver: ”Er dere da oppreist med Kristus, så søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La deres sinn være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal også dere bli åpenbart med ham i herlighet”. Akkurat dette er det som preger sangen i Unge Røster. Sinnet vendes til Veien, mot himmelen, til Jesus og det han har gjort for oss. ”Da ble disiplene glade, da de så Herren”, skriver Johannes. Denne glede og takknemlighet er det tydelig at sangen hos Unge Røster bærer preg av, og denne glede smitter. Sangen går fra hjerte til hjerte og vi kan ikke annet enn glede oss med barna, enten det er dirigent eller skribent.

Variasjon

«Jesus er veien til himmelen» er blitt en veldig variert CD. Barna synger både solo, duett, trio og kvartett. Solistene står i kø for å synge, det er veldig få som ikke har lyst til å synge solo i dette koret. Berte er veldig bevisst på å øve opp barna  til å synge alene fra de er bitte små.  Hele 26 forskjellige solister deltar på den nye CD-en, som har 22 forskjellige sanger.

Dyktig produsent og altmuligmann

Rune Hegle har hatt en avgjørende rolle bak alle CD-ene Unge Røster har gitt ut. Som tekniker og produsent har han nedlagt omkring 500 timer arbeid bare med den siste platen. Han gjør alt fra å sette opp studio, ta opp, plukke ut beste opptak, redigere, fjerne støy og til sist legge på musikk. I tillegg er det han som arrangerer de fleste sangene Unge Røster synger.

«Han tek ikkje glansen av livet» utmerker seg som en nydelig framføring, blant annet takket være Runes musikalske bidrag.

Rune driver forlaget Basunen som er utgiver også denne gangen. Forlaget har selvfølgelig egne nettsider (www.basunen.net). Her kan lydklipp fra utgivelsene høres og man kan enkelt bestille mye god kristen musikk.

Sangene

Noen smakebiter på hva denne utgivelsen inneholder:

Regine Mork synger solo: ”Jesus vil så gjerne inn, i vårt hjerte og vårt sinn, for han elsker deg, han elsker også meg”. Elise Fossland, Ingeborg Hegge og Åshild Ryen synger trio: ”Jesus, styr du mine tanker. Jesus la meg leve så at hvor jeg i verden vanker, et Guds barn jeg være må. At hver stund jeg ånde drager Gud til ære, meg til gavn, og så dø når ham behager, i det søte Jesu navn”.

Hele koret synger:

«Hele hjertet vårt er fylt av lovsangsglede, tenk at vi får være barn av Himlens Gud! Takk for barnekårets rett, takk for det vi har fått sett, at det aller største er å være hans, nei vi bytter ei med verdens falske glans!.» «Jesus er veien til himmelen, der venter han på meg. Med glede skal jeg møte Frelseren, som gav sitt liv for meg.»

Fortsettelsen?

Veldig mange av de som synger i Unge Røster fortsetter i ungdomskoret Gledesbud. Når det der spørres etter solister er selvfølgelig ikke det noe problem. Sangerne har jo lært å synge solo i Unge Røster. Også i dette koret deltar Berte Hegge svært aktivt med praktisk tilrettelegging og som pianist.

Det er nok ikke hvem som helst som kan drive Unge Røster, men Berte har naturlig nok begynt å tenke på framtiden. I Unge Røster drives nemlig en aktivitet som er veldig populær. Her får nemlig barna prøve å dirigere hverandre! Det ser unektelig ut til at vi får glede av å høre Unge Røster synge om Frelseren i mange år framover.

Utskrift